• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » Návody » FAQ - často kladené dotazy
  pages: 1
  admin
  • Příspěvky: 4317
  • GM & Konzultant
  • Reply #1  |  26-11-2007, 21:01:46
   [link]
  Často kladené dotazy
  Frequently asked questions

  Sekce často kladených otázek byla přesunuta a je v tuto chvíli lépe strukturována.

  Nový FAQ si můžete přečíst zde.


  Následující otázky a odpovědi mohou být zastaralé a nebudou ani nadále udržovány.  Q: Co je to FAQ?
  A: Je to výraz převzatý z angličtiny - FAQ - Frequently Asked Questions. Jsou to nejčastěji kladené dotazy.

  Jsou to dotazy, na které se mnoho hráčů, kteří se zde objeví poprvé a poprvé se setkají s nějakým GM. Tito hráči mají vždy spoustu otázek, které jim ale mohou zodpovědět i ostatní hráči. Pokud tím ale nechtějí ostatní hráče otravovat, mohou si přečíst tento FAQ.
  Každá otázka je uvedena "Q:" - question (otázka) a odpověď "A:" - answer (odpověď).


  Q: Proč je FAQ tak dlouhý?
  A: Protože je tu stručná odpověď a pod ní rozepsaný text.

  Pokud by se někdo chtěl odpovědí zabývat do hloubky, může si přečíst text psaný kurzívou, pokud někomu bude stačit stručná a jasná odpověď, bude mu taky stačit odpověď psaná hned pod otázkou.

  Q: Co znamená, že je czechwow blizzlike?
  A: Blizzlike znamená snahu o maximální podobnost oficiálním serverům.

  Blizzlike (z angl. like Blizzard) - podobné jako Blizzard. Celý server se pokouší být co nejpodobnější oficiálním serverům, jak jen je to za našich podmínek možné. To znamená, že XP za zabíjení nestvůr (creep), plnění questů a další, dostanete vždy takovou, jako byste ji dostali na oficiálním serveru. To se týká i pádu itemů a možností jejich získání (s výjimkou eventů). V případě, že se dozvíme o nějaké nesrovnalosti, která nás odchyluje od oficiálních serverů, snažíme se ji napravit tak, aby se blížila co nejvíce. V některých případech (zejména u questů) to není vždy možné a tak se setkáte i s tzv. non-blizzlike opravami. To jsou opravy, které vybočují z této představy, ale jsou provedeny pro to, aby bylo možné dokončit questy, ve kterých je tato oprava provedena.

  Q: Bude Czechwow přecházet na 2. datadisk - Wrath of the Lich King (WotLK)?
  A: Rozhodně ne nijak brzy.

  Jestli bude Czechwow přecházet na 2. datadisk Wrath of the Lich King je otázka Mangosu, protože na tomto enginu Czechwow teď běží. Pokud Mangos přejde na podporu WotLK, je pravděpodobné, že na něj přejde i Czechwow. V současné chvíli jsou ale jakékoliv další odhady zbytečné, protože zatím není známo ani přesné datum vydání WotLK od Blizzardu. Od doby vydání bude muset projít Mangos a databáze velmi podstatným vývojem, který se nedá počítat na týdny, ale spíše na měsíce. Navíc vzhledem k problémům, které dosud trápí všechny free-servery s Outlandem (nefunkční questy, špatně nastavené creepy apod.) není příliš pravděpodobné, že bychom přešli na 2. datadisk brzy po tom, co ho začne Mangos podporovat.

  Q: Je možné převést postavu na jiný účet?
  A: Ne.

  Jakékoliv převody postav na jiný herní účet (account) jsou zakázány a vedly by pouze k možným sporům. Rozhodněte se dobře, jak své herní účty vytváříte. Rozhodně vytvářejte pro každého hráče minimálně jeden herní účet. Pokud si například sourozenci vytvoří 1 účet a pak dostanou druhý počítač do rodiny, nebudeme jejich účet rozdělovat na 2. Není možné hrát se dvěma postavami z jednoho herního účtu, proto je lepší pro každého hráče vytvořit herní účet nový.

  Q: Je možné změnit rasu nebo povolání postavy? (Vytvořit novou se stejným levelem a původní smazat?)
  A: Ne.

  Snažíme se být blizzlike serverem. Stejně jako není možné jakékoliv jiné zasahování do levelu herních postav, není ani toto možné. Pokud se rozhodnete, že chcete hrát za jinou postavu, vytvořte si novou a začněte od začátku.

  Q: Může mi GM dát nějaké XP, peníze, nebo věci?
  A: Ne, GM nesmí zasahovat do hry.

  GM jsou od toho, aby řešili vážné problémy hráčů - chyby s postavou, nefunkční questy apod. V žádném případě nezasahují do hry hráčů tak závažným způsobem, aby některé nějak zvýhodnili oproti ostatním hráčům. Výjimkou jsou opravy chyb, nebo testování, kdy GM má pravomoc například teleportovat hráče ke quest giverovi, aby zjistil, jestli se mu podařilo problém vyřešit. Jiným oprávněným zásahem může být například předání hráči nějaké suroviny k vyčarování kouzla, u kterého si hráč stěžuje, že nefunguje apod. Vždy se ale jedná o tak minimální zásahy do aby nebyl nikdo zvýhodněn. Většinou je i k výše popsaným metodám přistupováno jen ve výjimečných případech a nesnažte se GM přesvědčit o tom, aby toto udělal. Pokud se k tomu nerozhodne sám, nepřesvědčujte ho o způsobu, jak Vám pomoci.

  Q: Co je to event?
  A: Event je zvláštní událost, kterou pořádají GM. Hráči při ní mohou získat za odměnu různé ceny.

  Event je vždy dopředu oznámen na úvodní straně czechwow.net. V zásadě rozlišujeme 2 typy eventů - PvP a non-PvP.
  PvP event je event, kde se hráči mezi sebou prostě pomlátí - dvě frakce, jedna útočí na druhou. Vždy s nějakým konkrétním úkolem a cílem.
  Non-PvP event je takový, kde se nemusíte bát, že na Vás někdo z opačné frakce zaútočí (nestvůry mohou). Máte vždy daný nějaký úkol a čas, do kdy tento úkol máte splnit.
  Na konci eventu jsou určeni výherci a ti získávají ceny. Ty jsou určeny před eventem, někdy hráči vědí, jaké budou, někdy ne. O cenách rozhodují GM. Ceny rozdává vždy vedoucí eventu.


  Q: Kdy bude nějaký event?
  A: Sledujte novinky na serveru, každý event je tam s předstihem uveden.

  Nemá smysl se ptát GM, kdy bude event. Často na to ani nemusejí zareagovat. Pokud se GM objeví ve hře, snaží se někomu nejspíš pomoci, nebo něco zkouší. Pokud se ho ptáte na to, co najdete na webu, může se Vám stát, že se Vám z ničeho nic objeví na obrazovce nápis "Disconnected from the server" - v tu chvíli totiž GM nemá čas řešit takové problémy (navíc, když mu whispnete třeba 2x po sobě stejnou otázku) a dá Vám trest - kick (vykopnutí ze serveru), po kterém se sice můžete přihlásit, ale je to pro Vás nepříjemné. GM se to snaží nedělat, ale na oplátku se je snažte otravovat co nejméně. GM mohou a někdy využijí svého práva potrestat Vás za obtěžování.

  Q: Minule jsem se účastnil eventu, domluvil jsem se s jedním z event GM, že mi cenu dá později, protože jsem musel odejít, můžete mi ji dát Vy?
  A: Ne, odměnu za event dává vždy ten GM, který event pořádá.

  Výjimka z tohoto pravidla může být pouze v případě, že se GM mezi sebou domluví. Nezřídka se stává, že jeden GM neví o eventu GM druhého (ne vždy jsou všichni přítomni) a nemůže dávat odměnu bez vědomí toho, kdo event pořádal. Pokud máte odměnu slíbenou, měli byste ji dostat od toho GM, který event pořádal. Otravovat s žádostí o odměnu jiné GM může vést k tomu, že dostanete "kick" - trest za porušení pravidla o neotravování GM.

  Q: Proč mi nefunguje nějaký spell / talent?
  A: Spelly a talenty jsou otázkou Mangosu - jádra našeho serveru. Mangos je neustále ve vývoji a některé aspekty hry zatím nefungují.

  Mangos zatím není všemocný, i když je v neustálém vývoji. Administrátor serveru se snaží udržovat co nejaktuálnější verzi Mangosu, ale i to mu zabere nějaký čas, protože je zapotřebí otestovat stabilitu jednotlivých aplikovaných revizí. Pokud hráči najdou nějaký nefunkční spell, nebo talent, je vhodné, když o tom napíší topic ve foru, kde si to ostatní budou moci přečíst. Pokud se bude jednat o chybu databáze, kterou jsou GM schopni opravit, podívají se na to. Pokud je chyba v jádru Mangosu, nebudeme to moci opravit do té doby, než se skupina, která se zabývá vývojem Mangosu, nerozhodne opravu aplikovat do nějaké z nových revizí.

  Q: Kdy budou v provozu instance v Outlandu?
  A: Až se nám je podaří opravit a zkontrolovat.

  Instance v Outlandu jsou velkým oříškem pro všechny GM. V současné době neexistuje databáze, která by byla dostatečně blizzlike co do instancí. Proto v současné době probíhají úpravy jednotlivých nestvůr, které v instancích můžete potkat. Nechceme, aby hráči mohli jen tak vstoupit do instance sami a s jednou postavou vymlátit celou instanci. Proto se snažíme zajistit, aby instance byly opravdu takové, jaké mají být - tzn. pořádně náročné. To ovšem zabere určitý čas. Pracujeme ale na tom a snažíme se je zprovoznit. Vzhledem k počtu nestvůr v instancích je to ovšem pro nás velký problém. Není nás (GM) na to dost.

  Q: Mám zakázáno používat některý talent / spell. Kdy mi ho dovolíte používat?
  A: Až bude opraven v Mangosu.

  Jak už bylo zmíněno, Mangos prochází vývojem a některé aspekty hry nejsou funkční, nebo naopak některé fungují chybně. Jsou to tzv. bugy. Pokud GM zjistí, že chyba v talentu, nebo spellu je tak závažná, že omezuje rovnováhu hry (vyváženost postav tak, jak ji zamýšlel Blizzard), navrhne ke zvážení Administrátorovi serveru a Security GM jeho případný zákaz. Ti po svém uvážení mají právo zasáhnout do tzv. dočasných pravidel a přidat k nim výjimku. Tu jsou všichni hráči bez výjimky povinni až do vyřešení problému respektovat a zdržet se využívání takto bugnutého spellu nebo talentu.

  Q: Proč jste ještě neopravili ten quest, který jsem Vám říkal, že nejde?
  A: Protože jsme se k tomu nedostali, nebo bude oprava vyžadovat mnohem náročnější zásah do databáze.

  Opravy questů se snaží každý GM rozdělit alespoň intuitivně podle náročnosti. Pokud usoudí, že oprava je snadná, provede ji a zašle ke schválení. Pokud je oprava náročnější, může GM zabrat nějaký čas, než se k ní dostane. Vyhradí si na ni nějaký čas a ve chvíli, kdy ji může pořádně otestovat, ji aplikuje a vyzkouší. Pokud oprava funguje, zasílá ji ke schválení a nahrání do databáze. Přesto po nahrání do databáze je zapotřebí restartovat server, aby se opravy projevily. Pokud se jedná o jedinou opravu, server kvůli ní nerestartujeme. K tomu přistupujeme až ve chvíli, kdy je oprav větší množství, nebo když je zapotřebí provádět rozsáhlejší úpravy serveru.
  V některých případech, pokud hlásíte nefunkční quest GM přímo ve hře, se může stát, že GM prostě na chybu zapomene, proto je lepší chybu zapsat spíše na webu, nebo si na ni napsat ticket. Tickety jsou vůbec nejlepší způsob, jak oznámit chyby ve hře, nebo jak se zkontaktovat s některým z GM.


  Q: Proč nejsou vidět GM online? Už jsem tu několikátý den a žádného jsem neviděl.
  A: Protože jsou buď neviditelní, nebo nejsou přítomni, nebo pracují na testserveru.

  Pokud vstupují GM do hry, jsou často neviditelní. Hráči je pak neuvidí ani v seznamu GM, pokud napíší příkaz ".listgm". GM si tím zajišťují anonymitu a to, že je hráči nebudou zbytečně zahrnovat dotazy. Nezřídka se stává, že se GM přihlásí do hry, aby něco otestoval a skončí u toho, že několik desítek minut komunikuje s hráči a odpovídá jim na jejich dotazy. K zodpovězení otázek je forum, nebo pokud je problém zásadnějšího charakteru, který vyžaduje neodkladné řešení, měl by si hráč napsat ticket.
  Jednou z prvních věcí, které GM dělají, když se přihlásí do hry, je kontrola ticketů. Pokud je GM oprávněný na ticket odpovědět, nebo ho vyřešit, učiní tak. Pokud k tomu oprávněný není, nebo není dostatečně zkušený (zabývá se například spíše eventy, než opravou questů apod.), přenechává ticket jakoby bez povšimnutí, dokud si ho nepřevezme některý z dalších GM.
  Rozhodně není vhodné tickety mazat proto, že si jich nikdo nevšimnul. Pokud to uděláte, nikdo se o něm nemusí dozvědět. Proto vždy vyčkejte, než je Váš ticket smazán - pokud je ticket mazán, je slušností GM, aby oznámil hráči, proč tak učinil. Dělá tak většinou přímo ve hře, pokud je hráč on-line, nebo in-game mailem. Ve výjimečných případech je ticket smazán bez reakce - to bývá ve chvíli, kdy se jednalo pouze o vzkaz GM, který reakci nepotřeboval, nebo se hráč v ticketu například ptal na něco, co mu mohl zodpovědět kterýkoliv z hráčů.


  Q: Mam GB (britskou) verzi WoW spatchovanou na 2.3.0 verzi, mohu hrát na tomto serveru? Přečetl jsem si že je zde podporována starší verze hry, a navíc také US verze hry.
  A: Ne, na tomto serveru jde hrát pouze s verzí klienta, kterou aktuálně server (a jádro Mangos) podporuje.

  Pokud chcete hrát na našem serveru, musíte mít nainstalovanou správnou verzi hry (často starší, než kterou podporuje Blizzard). Návod jak na to, najdete tady http://www.czechwow.net/index.php?n=forum&sub=viewtopic&tid=186.
  Co se týká jazykové verze hry, je jedno, jakou máte, jedná se pouze o jazykovou verzi klienta. Důležitá je pouze verze patche. Nejčastěji mají hráči verzi klienta enUS, proto také v návodech odkazujeme na tyto patche. Může se ale stát, že máte jinou jazykovou verzi a v takovém případě si musíte najít odovídající patche.


  Q: Mohu pomoci překládat questy?
  A: Ano.

  Questy je možné překládat a budeme za to jen rádi. Bliží informace najdete tady: http://www.czechwow.net/index.php?n=forum&sub=viewtopic&tid=577.

  Q: Jak se pracuje s připojením k databázi? Vůbec se v tom nevyznám.
  A: Informace, které potřebujete, hledejte např. na serveru www.wowhead.com.

  Přímý přístup do databáze CzechWoW.net momentálně již není dostupný. Pokud hledáte odpověďi na některé Vaše otázky (Padá ten item z té příšery? Kde najdu nejvíce zlata? apod.), můžete se podívat třeba na stránky http://www.wowhead.com nebo http://www.thottbot.com.

  Q: Jsem pod texturou, ale žádný GM není on-line, aby mi pomohl, co mám dělat?
  A: Použij Hearthstone z webu.

  Pro to, aby byli hráči maximálně soběstační i ve chvíli, kdy GM nejsou on-line, jsou tu různé nástroje. Tím nejzajímavějším je právě Hearthstone z webu. Pokud hráč zapadne pod texturu, stačí, aby vypnul hru přes Alt+F4 (protože jinak se mu to zřejmě nepodaří), pak si otevřel stránku www.czechwow.net a tam se přihlásil. Následně v profilu v části Postavy vybrat postavu, která se propadla pod texturu a kliknout na tlačítko Použít hearthstone. To přenese postavu tam, kde má ve hře hearthstone - lokaci, kam se přenese vždy po použití tohoto magického kamene. Pak se stačí jen znovu přihlásit a hrát.


  Q: Kdy bude mít Warlock Fear?
  A: Ve chvíli, kdy bude tato schopnost správně implementována v Mangosu a bude funkční.

  Pokud přijdeme na schopnosti postav, které narušují rovnováhu hry, přistupujeme k rušení některých těchto schopností, dokud nebudou opraveny tak, jak mají fungovat. Fear u Warlocka způsobuje prakticky neporazitelnost tohoto povolání, proto byl prozatím zrušen.

  Q: Je možné převést postavu z jiného serveru?
  A: Ne, převod postav nepodporujeme.

  Každý, kdo na našem serveru začíná, začíná od nuly. Nikdo není zvýhodněn jakýmkoliv způsobem, že by dostal na začátek nějaké levely, skilly, nebo peníze. Hráči si mohou pomáhat mezi sebou, ale jinou pomoc nemohou čekat.
  Stejně tak je to s převodem postavy - převodem postavy z jiného serveru by byl hráč oproti ostatním, kteří tu hrají, zvýhodněn proti pravidlům serveru.

  Vytvořil: <GM>Lonewolf - Administrátor serveru

  Aktualizováno 22. 3. 2008  [ Upravil Lonewolf  04-10-2008, 22:16:46 ]

  _______________________________
  GM Owneria, konzultant a technický poradce
  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum