• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » Pravidla serveru » TRESTY ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL
  pages: 1
  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #1  |  21-03-2009, 16:30:59
   [link]
  Základní pojmy
  ------------------------------------------------------------------------
  Server - server CzechWoW (czechwow.net)
  GM - game master serveru
  Vlastník serveru - je v hierarchii práv absolutní autoritou, má veškerá práva celý server je jeho soukromým majetkem.
  Administrátor - je nejvyšší autoritou serveru a za své akce se zodpovídá pouze vlastníkovi serveru.
  Account - účet registrovaný na serveru
  Hráč – pod pojmem hráč se rozumí pouze řádný registrátor accountu
  PM - personal message, zpráva na fóru
  Bug – herní chyba
  Forum – fórum serveru
  Shoutbox - shoutbox serveru
  Komunikační kanál - všechny kanály (ingame channels, tzn. lomeno-číslo), say, yell, forum, shoutbox, emote

  IP BAN – hráč dostane trvalý BAN na všechny své accounty a zároveň BAN na IP adresu, ze které se přihlašuje
  Trvalý BAN - account dostane BAN navždy
  Dočasný BAN - account dostane BAN na dobu určitou (24 hodin, 1 týden, 14 dní...)
  Smazání postavy - z accountu bude smazána postava
  Odebrání goldů – postavě bude odebrán určitý počet goldů
  Odebrání předmětů – postavě budou odebrány některé/všechny předměty
  Omezení vstupu – postavě bude odebrán klíč, umožňující vstup do instancí
  Mute – accountu bude odebrána možnost používat komunikační kanály na určitou dobu (30 minut, hodina …)
  Trvalý BAN na fórum – account dostane BAN na přístup na fórum serveru navždy
  Dočasný BAN na fórum - account dostane BAN na přístup na fórum na 1 týden
  Napomenutí – hráč bude napomenutý členem GM týmu (veřejně na fóru czechwow.net, PM nebo e-mailem)
  Individuální trest – ve zvláštních, jinde neřešených případech případech je možné, podle povahy prohřešku, udělit administrátorem serveru individuální trest.


  1 Všeobecná ustanovení
  ------------------------------------------------------------------------

  1.1 Všechny uvedené prohřešky (s výjimkou mute kratšího než 15 minut) jsou zapisovány do dokumentu “Prohřešky”, který je přístupný ke čtení všem hráčům
  1.2 GM může pro zdůraznění trestu založit k tomuto tématu topic ve fóru Prohřešky
  1.3 Tento dokument nabývá platnosti rozhodnutím administrátora serveru od: 21.3.2009  2 Tresty za nevhodné chování vůči členovi GM týmu
  ------------------------------------------------------------------------

  2.1 V případě, že se hráč dopustí útoku vůči členovi GM týmu a tento jeho útok bude vyhodnocen jako těžký, následuje trvalý BAN pro všechny účty hráče
  2.2 Pokud se hráč dopustí útoku vůči členovi GM týmu, je možné místo trvalého BANu udělit jen dvoutýdenní BAN. Na této možnosti se ale musí shodnout vlastník serveru, administrátor a executor GM.
  2.3 V případě, že hráč neuposlechne přímý příkaz člena GM týmu (nalogovaného na GM accountu), bude mu udělen BAN na 24 hodin.
  2.4 V případě, že se prokáže, že hráč lhal či podal členovi GM týmu úmyslně klamné informace, následuje dva týdny BAN.
  2.5 V případě, že je hráč prokazatelně online, odmítá komunikaci a odmítá reagovat na otázky položené GM, následuje dvoutýdenní BAN.
  2.6 V případě že hráč použije ticketu, Personal Message (PM) nebo e-mailu za účelem spamování schránky GM nebo nadávkám GM, následuje dle závažnosti BAN v délce od 24 hodin až po permanentní BAN.  3 Tresty za cheating
  ------------------------------------------------------------------------

  3.1 Za jakoukoliv formu cheatingu dostává hráč trvalý BAN na všechny accounty


  4 Tresty za zneužití a nenahlášení bugu
  ------------------------------------------------------------------------

  4.1 Bugování v instancích:
  .....4.1.1 Zneužití bugu v instanci znamená pro hráče omezení vstupu do všech raidů na 1 měsíc.
  ..........4.1.1.1 V případě, že se hráč ve výkonu trestu dostane do instance, bude mu trvale smazána postava.
  .....4.1.2 Pokud hráč v průběhu 1 roku zneužije 3 a vícekrát bug v instanci, dostává trvalý BAN.
  .....4.1.3 Pokud raid/parta získá itemy z bosse, který je prokazatelně bugnutý, budou všem členům party/raidu tyto itemy smazány
  4.2 Ostatní zneužití a nenahlášení bugů bodou řešeny individuálně  5 Komunikační kanály a fórum
  ------------------------------------------------------------------------

  5.1 Jakékoliv útoky vůči členům GM týmu budou trestány podle bodu “2” (Tresty za nevhodné chování vůči členovi GM týmu)
  5.2 Vulgarismy
  .....5.2.1 Vulgarismy, nezachycené systémem automute budou trestány minimálně 30 minutami mute, dle závažnosti prohřešku a rozhodnutí GM.
  .....5.2.2 Opakovane vulgarismy, nezachycené systémem automute, budou trestány 24 hodinami mute.
  .....5.2.3 V případě, že hráč opakovaně porušuje pravidla článku “5” z dokumentu “Pravidla serveru CW” a bylo mu v průběhu jednoho týdne již uděleno 24 hodinové mute, bude potrestán mute na 1 týden.
  .....5.2.4 V případě, že hráč opakovaně porušuje pravidla článku “5” z dokumentu “Pravidla serveru CW” a bylo mu v průběhu jednoho měsíce již uděleno týdenní mute, bude potrestán BANem na 2 týdny.
  .....5.2.5 Urážky ostatních hráčů, nevhodné vyjadřování v komunikačních kanálech a podobné bude na základě individuálního posouzení GM trestáno mute v minimální délce 30 minut.
  5.3 Psychický nátlak a vydírání
  .....5.3.1 Jakékoliv formy budou trestány dvoutýdenním BANem.
  .....5.3.2 V případě opakování prohřešku v průběhu 1 roku následuje trvalý BAN.
  5.4 Soustavné a opakované spamování v komunikačních kanálech může být posuzováno podle bodu 5.2 tohoto dokumentu.
  5.5 Propagace jiného serveru
  .....5.5.1 Bude trestána BANem na 2 týdny nebo trvalým BANem.
  .....5.5.2 V případě opakování prohřešku v průběhu jednoho roku bude následovat trvalý BAN.
  5.6 Za propagaci hnutí, směřujících k potlačení základních lidských práv a svobod, následuje trvalý BAN.
  5.7 Za propagaci ilegálních omamných látek následuje dvoutýdenní BAN.
  5.8 Pokud hráč úmyslným způsobem poruší mute, udělěné mu GM (nebo automute), bude potrestán mute na 1 týden.
  5.9 V případě, že hráč po zařazení do “ignore listu” relogne na jiný char a pokračuje v obtěžování, bude mu udělěno mute na 1 týden.
  5.10 Překročení velikosti podpisu na fóru
  .....5.10.1 V případě překročení velikosti bude podpis smazán.
  .....5.10.2 V případě opakování prohřešku bude hráči udělěn dočasný BAN na fórum.
  .....5.10.3 V případě, že podpis svým výrazem a významem uráží, napadá, pohoršuje či jinak poškozuje komunitu serveru nebo dobré mravy, bude majiteli doporučeno jej smazat/nahradit. Pokud tak neučiní, bude mu podpis smazán.
  5.11 Za propagaci hazardních her, nebo omamných látek následuje dle závažnosti trest týden mute nebo dvoutýden BAN.  6 Pojmenování
  ------------------------------------------------------------------------

  6.0 Pro tento bod se účely pojmenování myslí jméno postavy, guildy, peta, aréna týmu a případných dalších veřejně viditelných označení. Pro větší flexibilitu v postihování hříšníků je nutné rozdělit nevhodná pojemnování do kategorií, a to následovně: jméno nevhodné, jméno vulgární, jméno extrémně vulgární. Rozhodnutí o rozřazení do skupin náleží Security GM a GM, starajícímu se o přejmenování.
  6.1 Pojmenování postav, petů, guild
  .....6.1.1 Postavy
  ..........6.1.1.1 Pojmenování nevhodným jménem
  ...............6.1.1.1.1 Pokud má postava nižší než 20. level v době, kdy je zjištěn prohřešek, může být smazána.
  ...............6.1.1.1.2 Pokud má postava 20., nebo vyšší level, bude nabídnuto hráči přejmenování dle pravidel (včetně poplatku s přejmenováním spojeným) na jeho e-mail určený pro komunikaci. Nebude-li na e-mail reflektováno, dojde automaticky ke smazání postavy 7 den od odeslání e-mailu. Pokud hráč na e-mail zareaguje, má 30 dnů na zaplacení poplatku potřebného k přejmenování postavy. Pokud nebude do 30 dnů poplatek zaplacen, postava bude smazána.
  ...............6.1.1.1.3 Na jakákoliv odůvodnění, kvůli kterým nemohlo být reagováno na e-mail v době do 7 dnů od odeslání nebude brán zřetel.
  ..........6.1.1.2 Pojmenováním vulgárním jménem
  ...............6.1.1.2.1 Pokud má postava nižší než 20. level v době, kdy je zjištěn prohřešek, může být smazána.
  ............... 6.1.1.2.2 Pokud má postava 20., nebo vyšší level, bude nabídnuto hráči přejmenování dle pravidel (včetně poplatku s přejmenováním spojeným) na jeho e-mail určený pro komunikaci. Nebude-li na e-mail reflektováno, dojde automaticky ke smazání postavy 7 den od odeslání e-mailu. Pokud hráč na e-mail zareaguje, má 30 dnů na zaplacení poplatku potřebného k přejmenování postavy. Pokud nebude do 30 dnů poplatek zaplacen, postava bude smazána.
  ............... 6.1.1.2.3 Na jakákoliv odůvodnění, kvůli kterým nemohlo být reagováno na e-mail v době do 7 dnů od odeslání nebude brán zřetel.
  ............... 6.1.1.2.4 GM může hráči s vulgárně pojmenovanou postavou udělit BAN v trvání 14 dní.
  ..........6.1.1.3 Pojmenování extrémně vulgárním jménem
  ............... 6.1.1.3.1 Účet s extrémně vulgárně pojmenovanou postavou bude permanetně zabanován bez ohledu na počet a uroveň postav.
  .....6.1.2 Peti
  ..........6.1.2.1 Nevhodně pojmenovaný pet bude smazán bez ohledu na jeho úroveň a schopnosti.
  .....6.1.3 Guildy
  ..........6.1.3.1 Nevhodně pojmenovaná guilda bude rozpuštěna.
  ..........6.1.3.2 Guild Master nevhodně pojmenované guildy bude potrestán dvoutýdenním BANem.
  .....6.1.4 Aréna týmy
  ..........6.1.4.1 Nevhodně pojmenovaný aréna tým bude zrušen.
  ..........6.1.4.2 Všichni členové nevhodně pojmenovaného týmu budou potrestáni dvoutýdenním BANem.
  .....6.1.5 Účty
  ..........6.1.5.1 Pokud se na nevhodně pojmenovaném účtu nacházejí postavy s vyšším nebo rovným součtem levelů než je 20, bude jeho hráči nabídnuto přejmenování dle pravidel na jeho e-mail určený pro komunikaci. V případě, že odmítne přejmenování účtu, dojde k zablokování, nebo smazání účtu do 7 dnů od odeslání e-mailu.
  ..........6.1.5.2 Pokud se na nevhodně pojmenovaném účtu nenacházejí postavy s vyšším nebo rovným součet levelů než je 20, dojde ke smazání účtu.
  6.2 Pojmenování jménem propagujícím hnutí směřující k potlačení základních lidských práv a svobod.
  .....6.2.1 Postava
  ..........6.2.1.1 Postava bude smazána.
  ..........6.2.1.2 Účet, na kterém byla takto pojmenována postava bude permanentně zabanován.
  .....6.2.2 Guildy
  ..........6.2.2.1 Guilda bude smazána.
  ..........6.2.2.2 Účet Guild Mastera guildy bude permanentně zabanován.
  ..........6.2.2.3 Všichni členové guildy budou potrestáni dvoutýdenním BANem.
  .....6.2.3 Pet
  ..........6.2.3.1 Účet, na kterém byla postava s takto pojmenovaným petem bude permanentně zabanován.
  .....6.2.4 Aréna tým
  ..........6.2.4.1 Aréna tým bude smazán.
  ..........6.2.4.2 Účty, na nichž budou postavy, které jsou součástí týmu, budou potrestány 14ti denním BANem.
  .....6.2.5 Účet
  ..........6.2.5.1 Účet bude nenávratně smazán.
  6.3 Explicitně nedefinovaná pojmenování
  .....6.3.1 Explicitně nedefinovaná pojmenování budou řešena individuálním trestem.  7 Poškozování serveru
  ------------------------------------------------------------------------

  7.1 Vyvíjení aktivit směřujících k poškození serveru bude trestáno podle rozsahu individuálním trestem.
  7.2 Poškozování dobrého jména serveru bude trestáno podle rozsahu individuálním trestem.  8 Herní účet a postavy na něm
  ------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hráč nese plnou zodpovědnost za skutky vykonané z účtu jím registrovaného.
  Při zjištění pokusu o výměnu účtu je GM nebo Moderátor oprávněn udělit mute v délce 1440 minut.
  Problémy způsobené výměnou, půjčením, slabou ochranou účtu a podobně jsou porušením pravidel. Z toho důvodu nebudou GM týmem nijak řešeny.  9 Akce a eventy
  ------------------------------------------------------------------------

  ---


  10 Závěrečná ustanovení
  ------------------------------------------------------------------------

  10.1 Administrator serveru může udělit individuální trest dle svého uvážení.
  10.2 V případě využití práva individuálního trestu administrátorem serveru je tento trest nadřazen trestu udělenému GM a trest udělený GM se tímto trestem ruší.
  10.3 Porušení dočasných pravidel bude trestáno dvoutýdenním BANem.
  10.4 Pokud se hráč v průběhu 1 roku provinil dvakrát způsobem, za který následoval trest v podobě dočasného BANu, je třetí BAN převeden na trvalý
  10.5 V případě jednomyslného odsouhlasení GM týmem o vyloučení hráče ze serveru je možné provést BAN na všechny účty, tohoto hráče. Proti tomuto rozhodnutí neexistuje odvolání, protože vzhledem ke způsobu hlasování není ke komu se odvolat.


  [ Upravil Ventero  13-01-2010, 19:18:43 ]

  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #2  |  21-03-2009, 18:11:04
   [link]
  Upraveno pravidlo..

  ..........6.1.5.1 Pokud se na nevhodně pojmenovaném účtu nacházejí postavy s vyšším nebo rovným součtem levelů než je 20, bude jeho hráči nabídnuto přejmenování dle pravidel na jeho e-mail určený pro komunikaci. V případě, že odmítne přejmenování účtu, dojde k zablokování, nebo smazání účtu do 7 dnů od odeslání e-mailu.
  ..........6.1.5.2 Pokud se na nevhodně pojmenovaném účtu nenacházejí postavy s vyšším nebo rovným součet levelů než je 20, dojde ke smazání účtu.


  z levelů 100 na 20

  [ Upravil Espectro  21-03-2009, 18:11:16 ]

  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #3  |  30-04-2009, 21:12:46
   [link]
  Úprava 4. části:

  4.1 Bugování bossů
  .....4.1.1 Zneužití bugu v případě raid bosse znamená pro hráče omezení vstupu do všech raidů na 1 měsíc.
  .....4.1.2 Pokud hráč v průběhu 1 roku zneužije 3 a vícekrát bug u raid bosse, dostává trvalý BAN.
  .....4.1.3 Pokud raid/parta získá itemy z bosse, který je prokazatelně bugnutý, budou všem členům party/raidu tyto itemy smazány
  4.2 Ostatní zneužití a nenahlášení bugů bodou řešeny individuálně


  4.1 Bugování v instancích:
  .....4.1.1 Zneužití bugu v instanci znamená pro hráče omezení vstupu do všech raidů na 1 měsíc.
  ..........4.1.1.1 V případě, že se hráč ve výkonu trestu dostane do instance, bude mu trvale smazána postava.
  .....4.1.2 Pokud hráč v průběhu 1 roku zneužije 3 a vícekrát bug v instanci, dostává trvalý BAN.
  .....4.1.3 Pokud raid/parta získá itemy z bosse, který je prokazatelně bugnutý, budou všem členům party/raidu tyto itemy smazány
  4.2 Ostatní zneužití a nenahlášení bugů bodou řešeny individuálně


  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #4  |  01-07-2009, 12:29:37
   [link]
  8.3 Jakýkoliv pokus o prodej či výměnu acc bude trestán udělením mute na 24 hodin 1 týden. V případě opakování prohřešku bude využito individuálního trestu uděleného administratorem serveru.
  Upraven trest.

  2 Tresty za nevhodné chování vůči členovi GM týmu
  2.5 V případě, že je hráč prokazatelně online, odmítá komunikaci a odmítá reagovat na otázky položené GM, následuje týdenní BAN.
  2.6 V případě že hráč použije ticketu, Personal Message (PM) nebo e-mailu za účelem spamování schránky GM nebo nadávkám GM, následuje dle závažnosti BAN v délce od 24 hodin až po permanentní BAN.

  5 Komunikační kanály a fórum
  5.11 Za propagaci hazardních her, nebo omamných látek následuje dle závažnosti trest týden mute nebo týden BAN.
  Přidány body do trestů.

  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #5  |  16-07-2009, 16:08:50
   [link]
  10 Závěrečná ustanovení
  10.5 V případě jednomyslného odsouhlasení GM týmem o vyloučení hráče ze serveru je možné provést BAN na všechny účty, tohoto hráče. Proti tomuto rozhodnutí neexistuje odvolání, protože vzhledem ke způsobu hlasování není ke komu se odvolat.


  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #6  |  30-08-2009, 07:06:47
   [link]
  Významná změna pravidel - veškteré týdenní BANy byly nahrazeny BANy 14ti denními.

  Přepsána pravidla o pojmenování postav a zavedení několika skupin nevhodných jmen.


  [ Upravil Espectro  30-08-2009, 18:32:03 ]

  _______________________________


  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #7  |  22-01-2010, 06:24:41
   [link]
  Upraven bod:

  8 Herní účet a postavy na něm


  Zodpovědnost za výměny, slabé hesla a podobně přenesena na hráče.
  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum