• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » FAQ » Nemm odmnu za event
  pages: 1
  Lonewolf
  • Pspvky: 6940
  • GM & Modertor
  • Reply #1  |  04-10-2008, 18:31:02
   [link]
  Minule jsem se astnil eventu, domluvil jsem se s jednm z event GM, e mi cenu d pozdji, protoe jsem musel odejt, mete mi ji dt Vy?

  Ne, odmnu za event dv vdy ten GM, kter event pod.


  Vjimka z tohoto pravidla me bt pouze v ppad, e se GM mezi sebou domluv. Nezdka se stv, e jeden GM nev o eventu GM druhho (ne vdy jsou vichni ptomni) a neme dvat odmnu bez vdom toho, kdo event podal. Pokud mte odmnu slbenou, mli byste ji dostat od toho GM, kter event podal. Otravovat s dost o odmnu jin GM me vst k tomu, e dostanete "kick" - trest za poruen pravidla o neotravovn GM.

  _______________________________

  ...also known as Flame Keeper Mikalai
  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum