• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » Pravidla serveru » Pravidla pro moderátory
  pages: 1
  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #1  |  12-10-2009, 14:55:50
   [link]
  Pravidla pro moderátory
  1.1 Moderátor je hráč, jemuž byla GM týmem udělena pravomoc dohlížet nad veřejnými komunikačními kanály. Moderátor je vzhledem k hráčské komunitě anonymní. Seznam Moderátorů je znám pouze GM týmu. Tresty Moderátorem udělené vykonává CW-GM. Pokud se moderátor rozhodne odtajnit, činí tak na základě vlastního rozhodnutí.
  1.2 Moderátor je za své činy zodpovědný GM týmu, speciálně SecurityGM.
  1.3 Moderátor může udělit mute:
  ....1.3.1 Bez předchozích upozornění
  ....1.3.2 V délce trvání 15, 120 a 1440 minut
  1.4 Moderátor je povinen zdokumentovat prohřešky, týkající se bodů 3 a 4 a o těchto prohřešcích je povinen informovat SecurityGM.

  Tresty v kompetenci moderátora
  1 Obcházení automute, za obcházení automute je považováno:
  ....1.1 Nadávky ve veřejných kanálech, které nejsou odfiltrovány automute systémem
  ....1.2 Nadávky ve veřejných kanálech, které jsou záměrně upraveny tak, aby nebyly odfiltrovány automute systémem (použití hvězdičky místo písmena, mezery mezi písmeny...)
  ....1.3 Kreslení obrázků s nevhodnou tématikou, namísto použití vulgárního výrazu.
  ....1.4 Za obcházení automute je moderátor oprávněn udělit mute o délce 15 minut.

  2 Spamování veřejných komunikačních kanálů, za spamování je považováno:
  ....2.1 Odeslání velkého množství (i neshodných) příspěvků v malém časovém intervalu.
  ....2.2 Za spamování je moderátor oprávněn udělit mute o délce 15 minut.

  3 Nadávky na účet GM týmu nebo moderátorů.
  ....3.1 Jakékoliv nadávky či zesměšňování člena GM týmu, či moderátorů.
  ....3.2 Za nadávky na účet GM týmu nebo moderátorů je dozorce oprávněn udělit mute na 1440 minut (24 hodin). Vzhledem k závažnosti prohřešku je moderátor povinen o této skutečnosti neprodleně informovat SecurityGM.

  4 Nadávky mířené na server CzechWoW.net nebo reklama na jiné free servery.
  ....4.1 Za nadávky, mířené na server CzechWoW.net, nebo za reklamu na jiné free servery je moderátor oprávněn udělit mute o délce 1440 minut (24 hodin). Vzhledem k závažnosti prohřešku je moderátor povinen o této skutečnosti neprodleně informovat securityGM.

  5 Opakování prohřešku
  ....5.1 V případě opakování prohřešku je moderátor oprávněn udělit mute 120 minut.
  ....5.2 Pokud moderátor zjistí, že potrestaný hráč relognul, aby mohl pokračovat v prohřešku, je oprávněn udělit mute o delce 120 minut na oba účty (případně další účty, ze kterých bude hráč v prohřešku pokračovat)

  [ Upravil Ventero  01-11-2009, 19:13:18 ]

  _______________________________


  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #2  |  30-10-2009, 10:01:35
   [link]
  Na základě tozhodnutí GM týmu byly upraveny následující body:

  1.3.2 - doplněno 1440 minut
  3.2 - změna ze 120 na 1440 minut
  4.1 - změna ze 120 na 1440 minut

  Upravil Ventero, 30.10.2009
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #3  |  01-11-2009, 19:14:38
   [link]
  Upraven bod 1.1, doplněno:

  Moderátor je vzhledem k hráčské komunitě anonymní. Seznam Moderátorů je znám pouze GM týmu. Tresty Moderátorem udělené vykonává CW-GM. Pokud se moderátor rozhodne odtajnit, činí tak na základě vlastního rozhodnutí.


  doplnil Ventero, 1.11.2009
  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum