• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » FAQ » Odcizen accountu
  pages: 1
  Espectro
  • Pspvky: 5094
  • Vlastnk serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #1  |  26-05-2009, 19:56:47
   [link]
  1) Byl jsem neopatrn a dal jsem heslo kamardovi / bratrovi / spolukovi v domnn, e mu mohu vit, ukradl m ale account a heslo si zmnil na nov
  2) Byl jsem neopatrn a nkdo zjistil m heslo
  3) Poruil jsem pravidla serveru a vymnil jsem account s nkm jinm, byl jsem podveden a piel jsem o svj accont

  Ve vech ppadech si za ztrtu accountu mete sami! Nicmn pokud chcete account zptky, cesta je jednoduch:

  1) V ppad, e pachatel nezmnil emailovou komunikan adresu, sta postupovat podle nvodu pi ztrt hesla.

  2) V ppad, za pachatel stihnul zmnit mail uren pro komunikaci, stle je mon provst reset emailov komunikan adresy na pvodn, zadanou pi registraci. Postupujte stejn jako v pedchozm ppad podle nvodu pi ztrt hesla, jen msto komunikan emailov adresy zadejte email registran. Po potvrzen zasln novho hesla bude zrove komunikan emailov adresa resetovna na pvodn registran.


  [ Upravil admin  05-07-2009, 12:14:36 ]

  _______________________________


  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum