• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » FAQ » dn GM online, mm dotaz
  pages: 1
  Lonewolf
  • Pspvky: 6940
  • GM & Modertor
  • Reply #1  |  04-10-2008, 19:16:33
   [link]
  Pro nejsou vidt GM online? U jsem tu nkolikt den a dnho jsem nevidl.

  Protoe jsou bu neviditeln, nebo nejsou ptomni, nebo pracuj na testserveru.

  Pokud vstupuj GM do hry, jsou asto neviditeln. Hri je pak neuvid ani v seznamu GM, pokud nap pkaz pro seznam online GM. GM si tm zajiuj anonymitu a tak to, e je hri nebudou zbyten zahrnovat dotazy. Nezdka se stv, e se GM pihls do hry, aby nco otestoval a skon u toho, e nkolik destek minut komunikuje s hri a odpovd jim na jejich dotazy.

  K zodpovzen otzek je forum, nebo pokud je problm zsadnjho charakteru, kter vyaduje neodkladn een, ml by si hr napsat ticket. een ticketu me trvat rznou dobu. Pokud m hr nezodpovzen ticket, je to z technickch dvod, kdy se hled een. To me trvat i nkolik dn. Rozhodn nen vhodn tickety mazat proto, e si jich nikdo nevimnul. Vdy vykejte, ne je V ticket smazn - pokud je ticket mazn, je slunost GM, aby oznmil hri, pro tak uinil. Nebo smate ticket sami a pepite ho do kontaktnho formule, nebo na frum. GM reaguje na tickety vtinou pmo ve he, pokud je hr on-line, nebo in-game mailem.

  Ve vjimench ppadech je ticket smazn bez reakce - to bv ve chvli, kdy se jednalo pouze o vzkaz GM, kter reakci nepoteboval, nebo se hr v ticketu napklad ptal na nco, co mu mohl zodpovdt kterkoliv z hr, nebo ticket nedval dn smysl.


  [ Upravil Lonewolf  15-12-2009, 20:03:09 ]

  _______________________________

  ...also known as Flame Keeper Mikalai
  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum