• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » FAQ » Mm zakzan talent/spell
  pages: 1
  Lonewolf
  • Pspvky: 6940
  • GM & Modertor
  • Reply #1  |  04-10-2008, 18:54:27
   [link]
  Mm zakzno pouvat nkter talent / spell. Kdy mi ho dovolte pouvat?

  A bude opraven v Mangosu.


  Mangos prochz vvojem a nkter aspekty hry nejsou funkn, nebo naopak nkter funguj chybn. Jsou to tzv. bugy. Pokud GM zjist, e chyba v talentu, nebo spellu je tak zvan, e omezuje rovnovhu hry (vyvenost postav tak, jak ji zamlel Blizzard), navrhne ke zven Administrtorovi serveru a jeho ppadn zkaz. Po uven se me stt, e administrtor vyuije svho prva zashnout do tzv. doasnch pravidel a pid k nim vjimku, ppadn jinm zpsobem zashne do hry a zru funknost buglch spell / talent. Doasn pravidla jsou vichni hri bez vjimky povinni a do vyeen problmu respektovat a zdret se vyuvn takto bugnutho spellu nebo talentu.

  _______________________________

  ...also known as Flame Keeper Mikalai
  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum