• Login: Password:
  • CzechWoW » Forum » FAQ » Nemm odmnu za event
    pages: 1
    Lonewolf
    • Pspvky: 6940
    • GM & Modertor
    • Reply #1  |  04-10-2008, 18:31:02
      [link]
    Minule jsem se astnil eventu, domluvil jsem se s jednm z event GM, e mi cenu d pozdji, protoe jsem musel odejt, mete mi ji dt Vy?

    Ne, odmnu za event dv vdy ten GM, kter event pod.


    Vjimka z tohoto pravidla me bt pouze v ppad, e se GM mezi sebou domluv. Nezdka se stv, e jeden GM nev o eventu GM druhho (ne vdy jsou vichni ptomni) a neme dvat odmnu bez vdom toho, kdo event podal. Pokud mte odmnu slbenou, mli byste ji dostat od toho GM, kter event podal. Otravovat s dost o odmnu jin GM me vst k tomu, e dostanete "kick" - trest za poruen pravidla o neotravovn GM.

    _______________________________

    ...also known as Flame Keeper Mikalai
    pages: 1
    Forum Nav : Jump To This Forum