• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » FAQ » Me mi GM nco dt?
  pages: 1
  Lonewolf
  • Pspvky: 6940
  • GM & Modertor
  • Reply #1  |  04-10-2008, 17:57:58
   [link]
  Me mi GM dt njak XP, penze, nebo vci?

  Ne, GM nesm zasahovat do hry.


  GM jsou od toho, aby eili vn problmy hr - chyby s postavou, nefunkn questy apod. V dnm ppad nezasahuj do hry hr tak zvanm zpsobem, aby nkter njak zvhodnili oproti ostatnm hrm. Vjimkou jsou opravy chyb, nebo testovn, kdy GM m pravomoc napklad teleportovat hre ke quest giverovi, aby zjistil, jestli se mu podailo problm vyeit. Jinm oprvnnm zsahem me bt napklad pedn hri njak suroviny k vyarovn kouzla, u kterho si hr stuje, e nefunguje apod. Vdy se ale jedn o tak minimln zsahy do hry, aby nebyl nikdo zvhodnn. Vtinou je i k ve popsanm metodm pistupovno jen ve vjimench ppadech a nesnate se GM pesvdit o tom, aby toto udlal. Pokud se k tomu nerozhodne sm, nepesvdujte GM o zpsobu, jak Vm pomoci.

  _______________________________

  ...also known as Flame Keeper Mikalai
  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum