• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » FAQ » Je mon pevst postavu?
  pages: 1
  Lonewolf
  • Pspvky: 6940
  • GM & Modertor
  • Reply #1  |  04-10-2008, 17:48:50
   [link]
  Je mon pevst postavu na jin et?
  Je mon pevst postavu z jinho serveru?
  Je mon pevst postavu z jedn frakce na druhou?


  Ne.


  Pevod postav mezi ty.
  Jakkoliv pevody postav na jin hern et (account) jsou zakzny a vedly by pouze k monm sporm. Rozhodnte se dobe, jak sv hern ty vytvte. Rozhodn vytvejte pro kadho hre minimln jeden hern et. Pokud si napklad sourozenci vytvo 1 et a pak dostanou druh pota do rodiny, nebudeme jejich et rozdlovat na 2. Nen mon hrt se dvma postavami z jednoho hernho tu, proto je lep pro kadho hre vytvoit hern et nov. Toto se tk i een spor - veker problmy jsou eeny s tm, kdo et zakldal.

  Pevod postav mezi servery.
  Kad, kdo na naem serveru zan, zan od nuly. Nikdo nen zvhodnn jakmkoliv zpsobem, e by dostal na zatek njak levely, skilly, nebo penze. Hri si mohou pomhat mezi sebou, ale jinou pomoc formou jakhokoliv zvhodnn nemohou ekat.
  Stejn tak je to s pevodem postavy - pevodem postavy z jinho serveru by byl hr oproti ostatnm, kte tu hraj, zvhodnn proti pravidlm serveru.


  Pevod postavy mezi frakcemi.
  Pevod postav mezi frakcemi je mon v ppad oficilnch server. Blizzard pistoupil k tomuto poadavku i pes nevoli velkho mnostv hr, aby otevel dal zpsoby zisku penz. Jedn se o dobr marketingov tah, protoe vechny tyto pevody jsou na oficilnch serverech zpoplatnn. Na CzechWoW.net se tato sluba ovem neobjev.[/i]

  [ Upravil Lonewolf  29-11-2009, 16:10:32 ]

  _______________________________

  ...also known as Flame Keeper Mikalai
  pages: 1
  Forum Nav : Jump To This Forum