• Login: Password:
 • CzechWoW » Forum » Pravidla serveru » PRAVIDLA SERVERU
  pages: [ 1 ] 2
  admin
  • Příspěvky: 4317
  • GM & Konzultant
  • Reply #1  |  11-04-2007, 11:34:58
   [link]
  Základní pojmy
  ------------------------------------------------------------------------
  Server - server CzechWoW (czechwow.net)
  GM - game master serveru
  GM char - postava GM, vytvořená na GM účtu, jednoznačně identifikovatelná v textu Blizz<jméno>.
  Vlastník serveru - je v hierarchii práv absolutní autoritou, má veškerá práva, celý server je jeho soukromým majetkem.
  Administrátor - je nejvyšší autoritou serveru a za své akce se zodpovídá pouze vlastníkovi serveru.
  Hráč – pod pojmem hráč se rozumí pouze řádný registrátor accountu
  PM - personal message, zpráva na fóru
  Bug – chyba ve hře
  Fórum – forum serveru
  Shoutbox - shoutbox serveru
  Komunikační kanál - všechny kanály (ingame channels, tzn. lomeno-číslo), say, yell, forum, shoutbox, emote


  1 Všeobecná ustanovení
  ------------------------------------------------------------------------

  1.1 Každý hráč je povinen řídit se pravidly serveru a právoplatnými předpisy České republiky a země, ve které sídlí.
  1.2 Neznalost pravidel neomlouvá. Pravidla jsou uvedena na webové stránce serveru a jsou všem dostupná.
  1.3 V případě chyby, způsobené hardwarem nebo softwarem serveru není možné žádat náhradu.
  1.4 Za porušení pravidel následuje stanovený trest.
  1.5 Pravidla se mohou měnit, na každou změnu pravidel budou hráči upozorněni v novinkách na hlavní stránce www.czechwow.net.
  1.6 Tento dokument vstupuje v platnost rozhodnutím administrátora serveru dne: 21.3.2009  2 GM a hráči
  ------------------------------------------------------------------------

  2.1 Hráč je povinen podřídit se rozhodnutí GM a řídit se jeho jeho pokyny.
  2.2 V případě že hráč nesouhlasí s rozhodnutím GM, může se odvolat Kontaktním formulářem či E-mailem na adresu administrátora serveru. Není možné zpochybňovat rozhodnutí se kterým hráč nesouhlasí na komunikačních kanálech hry. V takovém případě může GM dle závažnosti a svého rozhodnutí udělit hráči trest ve formě mute či podat návrh GM týmu na trest vyšší.
  2.3 Na odvolání se proti rozhodnutí GM jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 2.2, nebude reflektováno.
  2.4 Rozhodnutí administrátora jsou konečná a není možné se proti nim odvolat.
  2.5 Hráči mají zakázáno požadovat od GM levely, goldy, port, předměty či jakékoliv další zvýhodnění oproti ostatním hráčům.
  2.6 Hráč může požádat GM o pomoc v případě vyskytnutí se problému pomocí ticketu, PM, mailem. Whispem pouze v případě, že jej GM oslovil jako první.
  2.7 Hráč je povinen nahlasit jiného hráče, porušujícího pravidla, GM.
  2.8 Hráč je povinen nahlásit GM, v případě, že porušuje pravidla, administrátorovi.
  2.9 Je přísně zakázáno vydávat se za GM nebo za jeho herní char. Tato skutečnost bude posuzována jako cheating.
  2.10 Tickety, Personal Message (PM) a e-maily, jakožto kanály určené pro komunikaci s GM, je zakázáno používat jako prostředek ke spamování nebo nadávkám.
  3 Cheatování
  ------------------------------------------------------------------------

  3.1 Je zakázáno používat jakkoliv upraveného herního klienta.
  3.2 Je zakázáno používat jakýkoliv cheat nebo hack.
  3.3 Jestliže hráč uvidí jiného hráče používat cheat nebo hack, je povinen nahlásit tuto skutečnost GM. V případě nedodržení tohoto pravidla riskuje hráč stejný trest jako cheatující hráč.
  3.4 Dohadování se za účelem zisku honor pointů, bg marek nebo arena pointů zdarma, nebo navádění k této činnosti je považováno za cheatování.
  3.5 Za nahlášení cheatera může být udělena odměna.  4 Bugování
  ------------------------------------------------------------------------

  4.1 Je zakazáno využívat jakékoliv bugy ve hře.
  4.2 Jestliže hráč objeví jakýkoliv bug, je povinen nahlásit jej GM (fórum, ticket, PM).
  4.3 Jestliže hráč objeví bug, který by mohl hráče zvýhodnit, má zakázáno o něm informovat ostatní hráče.
  4.4 Jestliže hráč zjistí, že jiný hráč zneužívá bug, je povinen toto nahlásit GM. Jinak riskuje stejný trest jako bugující hráč.
  4.5 Za nahlášení významného bugu může být udělena odměna.
  4.6 Pokud hráč nabádá k využití bugu, bude potrestán stejně jako hráč, který bug využil.  5 Komunikační kanály a fórum
  ------------------------------------------------------------------------

  5.1 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem útočit, znevažovat či urážet kteréhokoliv GM.
  5.2 Je zakázáno používat vulgární či urážlivé výrazy.
  5.3 Je zakázáno používat psychický nátlak nebo vydírání.
  5.4 Je zakázáno spamovat. Doporučujeme hráčům dát si spammera do ignore listu. Pokud však GM usoudí, že spam je nepřiměřený, může přistoupit k trestu.
  5.5 Je zakázáno propagovat jiné free WoW servery.
  5.6 Je zakázáno používat herní komunikační kanály a fórum za účelem reklamy (společnosti, produktu, politické, atd...)
  5.7 Ve společných komunikačních kanálech i na fóru je zakázáno propagovat servery jakýmkoliv způsobem porušující zákony ČR (především upozorňujeme na porušování autorského zákona)
  5.8 5.8 Je zakázáno propagovat hnutí, směřující k potlačení základních lidských práv a svobod. Je zakázáno používat texty s rasovým podtextem a texty urážející národnostní menšiny.
  5.9 Je zakázáno propagovat ilegální omamné látky a hazardní hry (včetně her založených na příkazu /roll).
  5.10 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet automute nebo mute udělené GM.
  5.11 Je zakázáno za účelem obcházení ignorace ze strany ostatních přihlásit se na jinou postavu a v obtěžování pokračovat.
  5.12 Je zakázáno používat barevné texty ke zvýraznění zpráv v komunikačních kanálech
  5.13 Maximální rozměry grafického podpisu hráče na fóru jsou omezeny šířkou 450px a výškou 200px. K tomuto podpisu lze doplnit maximálně jeden řádek textu standardní velikosti. Toto platí i v případě násobného použití standardnich bannerů czechwow.net. (pro kontrolu výšky: velký banner: 64px, zjednodušený banner: 40px)
  5.14 K uploadu obrázků na fórum používejte výhradně http://img.czechwow.net
  5.15 Je zakázáno používat animované podpisy na fóru.  6 Pojmenování
  ------------------------------------------------------------------------

  6.1 Pro tento bod se účely pojmenování myslí jméno postavy, guildy, peta, aréna týmu, účtu a případných dalších veřejně viditelných označení.
  6.2 Je zakázané pojmenování vulgárním slovem nebo jménem, vulgární slovo připomínající.
  6.3 Je zakázáno pojmenování jménem propagujícím jakékoliv hnutí směřující k potlačení základních lidských práv a svobod.
  6.4 Je zakázáno používat pojmenování, napodobující stávající jména GM charů serveru.
  6.5 Je zakázáno pojmenování jménem připomínajícím ilegální omamné látky.  7 Škodění serveru
  ------------------------------------------------------------------------

  7.1 Je zakázáno vyvíjet aktivity směřující k poškození serveru.
  7.2 Je zakázáno škodit dobrému jménu serveru.


  8 Herní účet a postavy na něm
  ------------------------------------------------------------------------

  8.1 Hráč je povinen chránit účet dostatečně silným heslem. (doporučuje se kombinace písmen a číslic, minimální délka 8 znaků). Hráč má zakázáno prozradit heslo ke svému účtu jinému hráči. Je zakázáno vyměňovat, prodávat, nebo jakkoliv jinak obchodovat s herními účty.
  8.2 Řešení problémů s herním účtem bude řešeno pouze přes e-mailovou komunikaci na registrační adresu, nebo adresu určenou pro komunikaci. Registrační adresa má vždy v případě konfliktů adres a jejich uživatelů přednost.
  8.3 Postavy na permanentně banovaných účtech mohou být po zvážení administrátorem serveru nenávratně smazány.  9 Akce a eventy
  ------------------------------------------------------------------------

  V současné době neprobíhají na serveru žádné eventy vyjma automatických Blizzlike.


  10 Závěrečná ustanovení
  ------------------------------------------------------------------------

  10.1 Hráči jsou povinni dodržovat dočasná pravidla uvedená v příloze č. 1

  Příloha číslo 1: Dočasná pravidla
  ------------------------------------------------------------------------

  1 Je zakázáno používat poštu jako banku.

  2 V neutrálních městech (Booty Bay, Ratchet, Gadgetzan, Everlook, Area 52 a Mudsprocket), vesnici na Isle of Quel'Danas, neutrální dopravě (loď Booty Bay - Ratchet) a startovní lokaci DK - Ebon Holdu je zakázána jakákoliv forma PvP.

  3 Je zakázáno projít branou v BG před začátkem battlegroundu.

  4 Je zakázáno umístit talent pointy do následujících spellů:

  -> Quick Recovery (pasive talent 31244 a 31245)
  -> Titan's Grip (passive talent 46917) - používání tohoto talentu je povoleno v případě, že nebudete používat hole (staff) a píky (polearms)
  -> Dirge (Death Knight unholy talent 49223, 49599 )

  5 Pokud zemřete v čase boje s bossem, pak je zakázáno dobíhat zpět do instance a jakkoliv se zapojit do boje. Jedinou možností pro zpětné zapojení je vzkříšení jakoukoliv cestou (Paladin, Priest, Druid, Shaman, Soulstone, Reincarnation, Goblin Jumper Cables...)

  6 Přeměna vlajky vlastní frakce na vlajku frakce opačné (Warsong Gulch) bude trestána dle pravidel pro bugování. Hráč, který se této chyby dopustí je povinen okamžitě vlajku odhodit a ta musí být navrácena.

  7 U Shade of Aran (Karazhan) je zakázáno zneužívat textury pro vyhnutí se spellu Magnetic Pull

  8 Je zakázáno používat Rocket Boots Xtreme a Rocket Boots Xtreme Lite při nošení vlajky ve WSG a EoS

  9 V průběhu jakéhokoliv BG je zakázáno používat Dual Spec (respecovat). Na začátku boje, když k sobě ještě nemají frakce přístup, je možné respecovat.


  10
  Je zakázáno nosit výstroj a výzbroj, která vyžaduje úroveň vyšší než je Vaše současná. Rovněž je zakázáno nosit výstroj a výzbroj očarovanou (enchantment) a vyžadující úroveň, která je vyšší než Vaše současná. Při porušení tohoto pravidla je hráč varován, aby výstroj, nebo výzbroj ihned přestal nosit, anebo neprodleně odstranil nevyhovující enchantment. Pokud neuposlechne a bude výstroj, nebo výzbroj dále nosit, bude předmět zabaven a zničen.


  V případě porušení následuje trest za porušení dočasných pravidel (14 dní BAN), při opakování rovnou BAN permanentní.

  Příloha číslo 2: Známé chyby v instancích, které podléhají odebrání CW talismanu:
  ------------------------------------------------------------------------

  1. Uběháni Gruula
  - Poznáte to tak, že Gruul se vydá po zabití tanka za někým, kdo před ním zdrhá formou dělání koleček okolo jeho jeskyně pořád a pořád dokola. Protože Guulovi nelze nastavit vyšší rychlost (Grown mu ji resetuje), tak dotyčnému nestačí a běhá za ním dokola a nestíhá nikoho mlátit. Healeři to poznají nejlépe, najednou totiž není koho healovat, max sem tam někoho pro Cave in plošňák.

  2. Zkracování 5-men instancí
  - Pokud se během pár minut dostanete k závěrečnému bossovi instance (ten co ma lepší loot, většinou 2 modré misto 1), tak vězte že jste se pravděpodobně dopustili bugu. Blizzardi vyslyšeli nářky hráčů kteří se po úspěšné cestě do instance museli dlouhé minuty vracet vysekanými sály zpět ke vchodu. Proto jsou prakticky vsechny 5-men instance na TBC ve tvaru spirály. Chodby se vlní kolem dokola aby se konec instance vrátil zpět k začátku. Od závěrečného bosse pak existuje nějaká zkratka, kde po pár krocích jste zpět u vchodu. Tyto cesty jsou ale VŽDY jednosměrné a přístupné až po likvidaci bossa, ke kterému musíte skrz celou instanci. Zkratky jsou formou teleportu (napr Mechanaar), seskoku z plošiny (Ramparts, Mana tombs), nebo formou zábrany, která zmizí bo zabití bosse (Furnace, Sethekk halls). Pokud přijdete na způsob jak tuto zabranu obejít a dostat se po pár trash creepách rovnou k závěrečnému bossovi, dopouštíte se bugování.

  3. Bugování démon fáze Illidana
  - Jedná se o zneužití bugu, kdy se hráči rozestaví za sloupy a získávají výhodu v tom, že démon, který je targetne, bezradně stojí a čeká, než ho někdo zabije.

  4. Bugování save
  Jakýkoliv člen raidu mimovolně resetnutého save je povinen tuto skutečnost urychleně hlásit přes kontaktní formulář (nejpozději do dvou dnů od resetnutí konkrétního save). Totéž se týká situace, kdy po zabití bosse nenaběhne save pro instanci. Všechny tyto skutečnosti hlaste přes kontaktní formulář – instance bug. V textu uložte datum, kdy měl save naběhnout a print screen celého raidu. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, bude celý raid potrestán dle pravidel pro zneužívání bugu v instanci.


  [ Upravil Erakiel  16-02-2011, 10:50:00 ]

  _______________________________
  GM Owneria, konzultant a technický poradce
  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #2  |  21-03-2009, 16:31:47
   [link]
  21. 3. 2009

  Kompletně přepsána pravidla serveru.

  [ Upravil admin  21-03-2009, 17:41:53 ]

  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #3  |  30-04-2009, 21:08:01
   [link]
  Drobné změny v pravidlech:

  Přesunutí formulace 3.5
  3.5 Je zakázáno vydávat se za jakéhokoliv GM. Tato skutečnost bude posuzována jako cheating.
  2.9 Je přísně zakázáno vydávat se za GM nebo za jeho herní char. Tato skutečnost bude posuzována jako cheating.
  do bodu 2.9

  [ Upravil Espectro  30-04-2009, 21:08:10 ]

  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #4  |  30-05-2009, 20:48:48
   [link]
  Drobné změny v pravidlech:

  Přidán bod 5.15 a 5.6
  5.15 Je zakázáno používat animované podpisy na fóru.
  5.6 Je zakázáno používat herní komunikační kanály a fórum za účelem reklamy (společnosti, produktu, politické, atd...)
  Přidána příloha č.2 - Známé chyby v instancích, které podléhají odebrání CW talismanu

  [ Upravil Espectro  31-05-2009, 05:46:44 ]

  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #5  |  01-07-2009, 12:24:51
   [link]
  2 GM a hráči
  2.10 Tickety, Personal Message (PM) a e-maily, jakožto kanály určené pro komunikaci s GM, je zakázáno používat jako prostředek ke spamování nebo nadávkám.
  4 Bugování
  4.6 Pokud hráč nabádá k využití bugu, bude potrestán stejně jako hráč, který bug využil.
  Přidány body 2.10 a 4.6
  5.8 Je zakázáno propagovat hnutí, směřující k potlačení základních lidských práv a svobod.
  5.8 Je zakázáno propagovat hnutí, směřující k potlačení základních lidských práv a svobod. Je zakázáno používat texty s rasovým podtextem a texty urážející národnostní menšiny.
  Edit.

  [ Upravil admin  01-07-2009, 18:49:44 ]

  _______________________________


  Espectro
  • Příspěvky: 5094
  • Vlastník serveru
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #6  |  13-07-2009, 19:37:05
   [link]
  5 Dočasná pravidla
  V neutrálních městech (BB, Ratchet, Gadgetzan, Everlook, A52), vesnici na IoQD a neutrální dopravě (lod BB - Ratchet) je zakázána jakykoliv forma PvP.


  1 Všeobecných ustanovení
  1.5 Pravidla se mohou měnit, na každou změnu pravidel budou hráči upozorněni v "Novinkách" na hlavní stránce www.czechwow.net.


  [ Upravil Espectro  16-07-2009, 05:03:37 ]

  _______________________________


  admin
  • Příspěvky: 4317
  • GM & Konzultant
  • Reply #7  |  02-08-2009, 22:03:00
   [link]
  5 Dočasná pravidla
  V neutrálních městech (Booty Bay, Ratchet, Gadgetzan, Everlook, Area 52 a Mudsprocket), vesnici na Isle of Quel'Danas a neutrální dopravě (loď Booty Bay - Ratchet) je zakázána jakákoliv forma PvP.


  _______________________________
  GM Owneria, konzultant a technický poradce
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #8  |  12-11-2009, 07:44:41
   [link]
  Upraven bod 3.4
  3.4 Dohadování se za účelem zisku honor pointů, bg marek nebo arena pointů zdarma, nebo navádění k této činnosti je považováno za cheatování.
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #9  |  22-11-2009, 18:02:04
   [link]
  Odstraněn zákaz PvP v místě svatby - bod 9.1
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #10  |  22-11-2009, 19:07:58
   [link]
  Upravena dočasná pravidla:
  -> Titan Grip (passive talent 46917) - používání tohoto talentu je povoleno v případě, že nebudete používat hole (staff) a píky (polearms)
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #11  |  16-12-2009, 15:52:37
   [link]
  Upraveno dočasné pravidlo:

  6 Je zakázáno projít branou v AB před začátkem battlegroundu.

  nahrazeno

  6 Je zakázáno projít branou v BG před začátkem battlegroundu.

  [ Upravil Ventero  16-12-2009, 16:07:04 ]
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #12  |  22-01-2010, 06:20:39
   [link]
  Upraven bod:

  8 Herní účet a postavy na něm
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #13  |  06-02-2010, 22:17:29
   [link]
  2.2 V případě že hráč nesouhlasí s rozhodnutím GM, může se odvolat Kontaktním formulářem či E-mailem na adresu administrátora serveru. Není možné zpochybňovat rozhodnutí se kterým hráč nesouhlasí na komunikačních kanálech hry. V takovém případě může GM dle závažnosti a svého rozhodnutí udělit hráči trest ve formě mute či podat návrh GM týmu na trest vyšší.


  PM změněna na Kontaktní formulář
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #14  |  08-02-2010, 08:35:00
   [link]
  Zrušeno dočasné pravidlo vázané k rušení Arcane Explosion u Shade of Aran. Vzhledem k vrácení bosse do realmu bez lootu a pouze jen za účelem možnosti splnění questu nutného pro vyvolání Nightbane se toto pravidlo stalo bezpředmětným.
  Lonewolf
  • Příspěvky: 6940
  • GM & Moderátor
  • Reply #15  |  27-02-2010, 23:37:28
   [link]
  Dočasná pravidla:

  1 Je zakázáno používat kouzla a schopnosti, které způsobí, že hráč nesoucí vlajku ve Warsong Gulch nebo Eye of the Storm bude nezranitelný nebo neviditelný, aniž by vlajku postava automaticky zahodila.

  2 Je zakázáno používat kouzla a schopnosti, které způsobí, že hráč přebírající území v Arathi Basin bude nezranitelný nebo neviditelný, aniž by ihned při pokusu o převzetí území toto posílení zmizelo.

  Do kouzel zmíněných v bodě 1 a 2 v tuto chvíli víme, že patří:
  Blessing of Protection
  Divine Shield
  Divine Protection
  Ice Block

  3 V případě zjištění dalšího kouzla, které není v seznamu, ohlašte toto některému GM.

  4 Je zakázáno používat poštu jako banku.

  5 V neutrálních městech (Booty Bay, Ratchet, Gadgetzan, Everlook, Area 52 a Mudsprocket), vesnici na Isle of Quel'Danas a neutrální dopravě (loď Booty Bay - Ratchet) je zakázána jakákoliv forma PvP.

  6 Je zakázáno projít branou v BG před začátkem battlegroundu.

  7 Je zakázáno použít spell Mind Flay na hráče své frakce.

  8 Je zakázáno umístit talent pointy do následujících spellů:

  -> Aura Mastery (spell z talentu 31821)
  -> Circle of Heal (spell z talentu 34861)
  -> Circle of Heal (vyssi ranky: 34863, 34864, 34865, 34866, 48088, 48089)
  -> Body and Soul (passive talent 64127, 64129)
  -> Combat Potency (passive talent 35541, 35550, 35551, 35552, 35553)
  -> Improved Fire nova totem (passive talent 16086, 16544)
  -> Taste for blood (passive talent 56636, 56637, 56638)
  -> Titan Grip (passive talent 46917) - používání tohoto talentu je povoleno v případě, že nebudete používat hole (staff) a píky (polearms)

  -> Bladestorm (passive talent 46924)
  Při přechodu na Patch 3.3.0a upravena na:

  1 Je zakázáno používat poštu jako banku.

  2 V neutrálních městech (Booty Bay, Ratchet, Gadgetzan, Everlook, Area 52 a Mudsprocket), vesnici na Isle of Quel'Danas a neutrální dopravě (loď Booty Bay - Ratchet) je zakázána jakákoliv forma PvP.

  3 Je zakázáno projít branou v BG před začátkem battlegroundu.

  4 Je zakázáno umístit talent pointy do následujících spellů:

  -> Circle of Heal (spell z talentu 34861)
  -> Circle of Heal (vyssi ranky: 34863, 34864, 34865, 34866, 48088, 48089)
  -> Combat Potency (passive talent 35541, 35550, 35551, 35552, 35553)
  -> Titan Grip (passive talent 46917) - používání tohoto talentu je povoleno v případě, že nebudete používat hole (staff) a píky (polearms)


  /EDIT: Opravena nesrovnalost s pravidly v Body and Soul.

  Tento příspěvek je pouze informativní pro změny. Pravidla mají před tímto příspěvkem přednost.

  [ Upravil Lonewolf  28-02-2010, 12:11:19 ]

  _______________________________

  ...also known as Flame Keeper Mikalai
  Lonewolf
  • Příspěvky: 6940
  • GM & Moderátor
  • Reply #16  |  12-03-2010, 23:02:31
   [link]
  13. 3. 2010 - úprava dočasných pravidel:

  4 Je zakázáno umístit talent pointy do následujících spellů:

  -> Circle of Heal (spell z talentu 34861)
  -> Circle of Heal (vyssi ranky: 34863, 34864, 34865, 34866, 48088, 48089)
  -> Combat Potency (passive talent 35541, 35550, 35551, 35552, 35553)
  -> Titan Grip (passive talent 46917) - používání tohoto talentu je povoleno v případě, že nebudete používat hole (staff) a píky (polearms)

  změněno na

  4 Je zakázáno umístit talent pointy do následujících spellů:

  -> Vampiric Touch - Priest (spell z talentu 34914)
  -> Combat Potency (passive talent 35541, 35550, 35551, 35552, 35553)
  -> Titan's Grip (passive talent 46917) - používání tohoto talentu je povoleno v případě, že nebudete používat hole (staff) a píky (polearms)


  _______________________________

  ...also known as Flame Keeper Mikalai
  Lonewolf
  • Příspěvky: 6940
  • GM & Moderátor
  • Reply #17  |  15-03-2010, 21:32:49
   [link]
  15. 3. 2010 - Po opravě chyby v jádru hry bylo upraveno dočasné pravidlo:
  4 Je zakázáno umístit talent pointy do následujících spellů:

  -> Vampiric Touch - Priest (spell z talentu 34914)
  -> Combat Potency (passive talent 35541, 35550, 35551, 35552, 35553)

  -> Titan's Grip (passive talent 46917) - používání tohoto talentu je povoleno v případě, že nebudete používat hole (staff) a píky (polearms)

  na nové pravidlo:
  4 Je zakázáno umístit talent pointy do následujících spellů:

  -> Titan's Grip (passive talent 46917) - používání tohoto talentu je povoleno v případě, že nebudete používat hole (staff) a píky (polearms)


  _______________________________

  ...also known as Flame Keeper Mikalai
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #18  |  31-03-2010, 06:11:01
   [link]
  Přidán bod 3 dočasných pravidel - Bugování v instancích - Bugování démon fáze Illidana
  Ventero
  • Příspěvky: 4088
  • Smazán
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #19  |  31-03-2010, 08:46:05
   [link]
  Do zón vyřazených z PvP přidán Ebon Hold. Pro jistotu.
  Erakiel
  • Příspěvky: 806
  • Administrátor
  • OFFLINE
  • Poslat PM
  • Reply #20  |  12-04-2010, 18:21:49
   [link]
  Přidán bod 5 dočasných pravidel - Zákaz spellu Turn Evil při PvP - bylo možné bugnout Warlocka v démonické formě, fear efekt zůstával i po změně zpět

  _______________________________
  pages: [ 1 ] 2
  Forum Nav : Jump To This Forum